Základy LMS 101

Přehled

Pokud máte přístup ke kurzu, můžete použít níže uvedené základy LMS k nastavení kurzu.

Postupy

Pro přihlášení do systému LMS (Blackboard) přejděte na https://lms.rpi.edu

 1. Zadejte své uživatelské jméno, což je počáteční část vaší e-mailové adresy RPI, až po znak @, ale bez něj
 2. Zadejte své heslo
 3. Klikněte na Přihlásit se

Přepnete se na hlavní stránku systému LMS

Uprostřed stránky uvidíte nadpis Moje kurzy

Moje kurzy obsahuje seznam kurzů rozdělených podle rolí. Jako první se zobrazují kurzy, ve kterých jste uvedeni jako instruktor. Pokud jste v některém kurzu asistentem pedagoga, budou tyto kurzy uvedeny v části „Kurzy, kde jste:

Pro přístup ke kurzu:

 1. Klikněte na název kurzu v sekci Moje kurzy.

Poté se zobrazí úvodní stránka kurzu.

Navigace v kurzu:

Levé menu v kurzu má dvě obecné oblasti:

 • Menu kurzu v horní části, obsahuje odkazy na všechny části kurzu, ke kterým chcete, aby měli studenti přístup. Do nabídky můžete přidat obsahové oblasti, webové odkazy atd. a pomoci tak studentům v orientaci v kurzu.
 • Dolní oblast označená jako Ovládací panel správy kurzu je určena pouze pro instruktory a asistenty pedagoga. Jedná se o zákulisní ovládání kurzu.

Instruktoři mohou měnit zobrazení nabídky kurzu, přidávat další odkazy a měnit pořadí a spravovat stávající odkazy. Odkaz v nabídce kurzu, pokud je nastaven na hodnotu Zobrazit odkaz, zviditelní tuto položku nabídky pro přístup studentů.

Začínáme

Doporučením pro organizaci kurzu v systému LMS je postupovat podle sylabu. Jakkoli jste svůj kurz nastínili v sylabu, je to způsob, jakým byste měli uspořádat obsah svého kurzu LMS. Pokud například váš sylabus popisuje kurz po týdnech, zopakujte stejnou týdenní strukturu i v systému LMS.

Chcete-li přidat nebo změnit obsah kurzu, musíte se ujistit, že je zapnutý režim úprav, který se nachází v pravém horním rohu kurzu.

 1. Přejmenujte položku nabídky s názvem Obsah na Poznámky k přednášce kliknutím na rozbalovací šipku vpravo od názvu nabídky. Zobrazí se vyskakovací nabídka.
 2. Přejděte na položku Přejmenovat odkaz a klikněte na ni.
 3. Zvýrazní se název položky nabídky Obsah. Zadejte nový název Poznámky k přednášce a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na zelené zatržítko vpravo od názvu nabídky.

Položka nabídky byla přejmenována na Poznámky k přednášce.

Přidání položek do nabídky

Pro usnadnění navigace budeme přidávat položky do nabídky.

 1. Pro přidání do nabídky kurzu najeďte na znaménko + umístěné v levém horním rohu nabídky. Objeví se vyskakovací nabídka.
 2. Přejděte na položku Prázdná stránka a vyberte ji. Prázdná stránka je stránka, kterou můžete vytvořit a která obsahuje Název stránky, text a/nebo přílohy. Prázdnou stránku použijeme k přidání sylabu.
 3. Zobrazí se vyskakovací okno Přidat prázdnou stránku. Zadejte název prázdné stránky Syllabus a klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od pole Available to Users (K dispozici uživatelům). Pokud toto políčko nezaškrtnete, studenti položku nabídky neuvidí. Kliknutím na tlačítko Odeslat uložíte prázdnou stránku/Sylabus do nabídky kurzu.
 4. V pravé části obrazovky se zobrazí možnosti prázdné stránky. Přejděte dolů a najděte sekci Attachments Attach Files. Klepněte na tlačítko Procházet můj počítač. Zobrazí se okno, ve kterém můžete přejít na sylabus ve svém počítači. Po vyhledání souboru na něj buď dvakrát klikněte, nebo klikněte jedním tlačítkem myši a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

Poznámka: doporučený typ souboru pro sylabus je dokument .pdf.

Další možností je přetáhnout soubor z počítače do oblasti s přerušovanou čarou v oblasti Přiložené soubory a kliknout na tlačítko Odeslat.

Přidání obsahových oblastí do nabídky

Dále budeme přidávat obsahové oblasti do nabídky. Oblasti obsahu jsou kontejnery nejvyšší úrovně, které organizují odkazy na obsah v rámci kurzu, jako jsou poznámky k přednáškám, úkoly a testy.

Přidáme Oblast obsahu pro úkoly a další Oblast obsahu pro kvízy &Testy.

 1. Pro přidání Oblasti obsahu *poklepejte na znaménko + umístěné v levém horním rohu nabídky. Zobrazí se vyskakovací nabídka. Přejděte na položku Obsahová oblast a vyberte ji.
 2. Zobrazí se vyskakovací okno Přidat obsahovou oblast. Zadejte název oblasti obsahu Zadání, klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od položky K dispozici uživatelům. Pokud toto políčko nezaškrtnete, studenti tuto položku nabídky neuvidí. Kliknutím na tlačítko Odeslat uložíte poznámky k přednášce do nabídky kurzu.

*Zopakováním výše uvedených kroků vytvoříte obsahovou oblast pro kvízy & testy.

.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.