SUNY Downstate Health Sciences University

Raymond V. Damadian, MD

Raymond V. Damadian se narodil v New Yorku, kde v mládí studoval hru na housle na Juilliard School of Music. Následně byl stipendistou Fordovy nadace na University of Wisconsin-Madison, kterou absolvoval v roce 1956 v oboru matematika. V roce 1960 získal doktorát na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku.

Dr. Damadian jako první popsal koncept celotělového NMR skenování a také objevil rozdíly v relaxaci tkání, které umožnily jeho provedení. V roce 1969 poprvé navrhl myšlenku využití technologie nukleární magnetické rezonance k vnějšímu skenování lidského těla za účelem zjištění časných příznaků zhoubného onemocnění. V roce 1974 získal první patent v oblasti magnetické rezonance. S pomocí svých postgraduálních asistentů, doktorů Lawrence Minkoffa a Michaela Goldsmithe, Dr. Damadian dále sestrojil Indomitable, první MR skener, který byl koncipován tak, aby využíval relaxačních rozdílů mezi tělesnými tkáněmi. Indomitable vytvořil 3. července 1977 první snímek člověka, hrudníku Larryho Minkoffa, a v roce 1978 první snímky pacientů s rakovinou.

V roce 1978 založil Dr. Damadian společnost FONAR Corporation (což znamená „jaderná magnetická rezonance zaměřená na pole“). Společnost FONAR vyrobila v roce 1980 první komerční přístroj pro magnetickou rezonanci na světě a nyní má 15 středisek pro skenování magnetickou rezonancí po celých Spojených státech. V roce 1985 se skener FONAR MRI v UCLA Medical Center stal prvním MRI na světě, na kterém byl proveden intervenční chirurgický zákrok. V témže roce společnost FONAR představila první mobilní magnetickou rezonanci na světě. V roce 2007 byla vzpřímená vícepolohová magnetická rezonance společnosti FONAR oceněna jako Vynález roku organizací Intellectual Properties Owners Association Education Foundation. Dr. Damadian také spolupracoval s Wilsonem Greatbatchem, prvním vývojářem implantabilního kardiostimulátoru, na vývoji kardiostimulátoru kompatibilního s MRI.

Dr. Damadian získal dlouhý seznam ocenění. V roce 1988 mu prezident Ronald Reagan udělil Národní medaili za technologie, kterou sdílel společně s Dr. Paulem Lauterburem za „jejich nezávislý přínos při koncipování a vývoji aplikace technologie magnetické rezonance pro lékařské účely, včetně celotělového skenování a diagnostického zobrazování“. O necelý rok později byl Dr. Damadian uveden do Národní síně slávy vynálezců Patentového úřadu Spojených států. Jeho originální celotělový skener magnetické rezonance byl v 80. letech 20. století předán Smithsonian Institution a nyní je zapůjčen a vystaven v National Inventors Hall of Fame v Ohiu.

V roce 2001 udělil Lemelson-MIT Prize Program Dr. Damadianovi cenu za celoživotní dílo ve výši 100 000 USD jako „muži, který vynalezl skener MRI“. Franklinův institut ve Filadelfii ocenil práci Dr. Damadiana na magnetické rezonanci cenou Bower Award in Business Leadership. Byl také jmenován „Mužem roku 2003“ Rytířského řádu Vartanů. V roce 2003 byl také oceněn cenou za inovaci v oblasti biologických věd, kterou mu udělil časopis The Economist.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.