Ropné destiláty – přehled

Ropné destiláty
Přehled

Ropné destiláty jsou uhlovodíková rozpouštědla vyráběná z ropy. Mezi tato rozpouštědla patří minerální destiláty, petrolej, bílý líh, nafta a Stoddardovo rozpouštědlo.

Ropné destiláty jsou vhodné k odstraňování těžkých olejů a tuků, dehtů a vosků. Nízké povrchové napětí mnoha těchto rozpouštědel jim umožňuje pronikat do malých prostor a čistit je. Jsou hořlavé, proto se obvykle používají při pokojové teplotě nebo teplotě blízké pokojové teplotě. Obvykle se používají při ponorném nebo ručním stírání. Vyskytují se také jako rozpouštědlová část některých polovodných roztoků.

Ceny se pohybují od přibližně 3 USD/galon za minerální destiláty až po přibližně 32 USD/galon za přečištěné destiláty pro elektroniku.

Ropné destiláty jsou těkavé organické sloučeniny (VOC) a mohou být ve vaší oblasti regulovány. Úroveň toxicity je považována za nízkou, ale liší se podle konkrétního materiálu. Například petrolej je možný karcinogen.

Tato rozpouštědla lze recyklovat destilací. Likvidace se provádí chemickým spalováním ve schváleném zařízení.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.