Připojení k databázi Netezza

Při spuštění nástroje Aginity Workbench se automaticky zobrazí dialogové okno pro připojení k databázi . Nové připojení můžete navázat také klepnutím na tlačítko Připojit na panelu nástrojů aplikace. Můžete se také připojit k několika databázovým serverům současně.

Vytvoření připojení k databázi

Abyste se mohli připojit k databázi, musíte mít v počítači nainstalovány ovladače Netezza (ODBC a/nebo OleDb). Pro vyhledání a stažení ovladačů IBM Netezza, které jsou vhodné pro vaši architekturu procesoru (32- nebo 64bitovou), použijte web IBM Fix Central (https://www-933.ibm.com/support/fixcentral). Uvědomte si také, že každý klient IBM přistupující k Fix Central musí mít individuální IBM ID.

Pro vytvoření připojení:

 1. V poli Server zadejte IP adresu nebo název domény serveru PureData for Analytics vaší organizace.
 2. V seznamu Režim SSL vyberte režim připojení SSL, který chcete použít se serverem Netezza. Můžete si vybrat z následujících možností:
  • Zakázat – umožňuje pouze nezabezpečené připojení k serveru Netezza. Pokud server vyžaduje zabezpečené připojení, pokus o připojení bude odmítnut.
  • Povolit – Připojení bude nezabezpečené, pokud systém Netezza nevyžaduje zabezpečené připojení.
  • Preferovat – Připojení bude nezabezpečené, pokud systém Netezza nevyžaduje zabezpečené připojení.
  • Vyžadovat – Připojení k serveru Netezza bude zabezpečené. Připojení se nezdaří, pokud server přijímá pouze nezabezpečená připojení nebo pokud na serveru běží starší verze než Netezza 4.5.
 3. V polích ID uživatele a Heslo zadejte jméno uživatele pro připojení a odpovídající heslo.
 4. V seznamu Databáze vyberte databázi, ke které se chcete připojit (nebo zadejte název, pokud se nezobrazí). Pokud chcete změnit port, v kombinovaném poli Port vyberte nebo zadejte příslušný port.
 5. Chcete-li zadané informace o připojení uložit jako záznam o připojení, klepněte na tlačítko Uložit. Po uložení lze položku připojení vybrat ze seznamu Uložené.
 6. Klepněte na tlačítko OK. Po navázání spojení se otevře hlavní okno aplikace Aginity Workbench, Query Analyzer.

Zápisy spojení jsou uloženy v zašifrované podobě a dešifrovat je může pouze aktuálně přihlášený uživatel systému Windows. Z bezpečnostních důvodů se můžete rozhodnout neukládat heslo spolu s připojovacím řetězcem. V takovém případě musíte heslo zadat pokaždé, když je třeba navázat spojení s databází.

Po navázání spojení se otevře hlavní okno aplikace Aginity Workbench, Query Analyzer.

Připojení k více databázovým serverům současně

Pokud často pracujete s objekty v databázích, které se nacházejí na různých serverech, může se vám hodit možnost současného připojení k více serverům.

Pro připojení k více databázovým serverům:

 1. V dialogovém okně Připojení k databázi zadejte informace o připojení k prvnímu serveru, ke kterému se chcete připojit. Vysvětlení parametrů připojení najdete v části Navázání připojení k databázi.
 2. Otevřete znovu dialogové okno Připojení k databázi a zadejte informace o připojení pro každý další server, ke kterému se chcete připojit.

  Pro každý server se otevře samostatné okno Analyzátoru dotazů. Mezi okny můžete přepínat kliknutím na jejich tlačítka v postranním panelu hlavního okna nástroje Workbench.

.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.