Přehledový kurz ASCeXAM/ReASCE

22. ročník přehledového kurzu ASCeXAM/ReASCE

ASE speciálně navrhla přehledový kurz ASCeXAM/ReASCE jako přípravný kurz ke zkouškám ASCeXAM® a ReASCE® společnosti National Board of Echocardiography, Inc.TM (NBE). V přednáškách bude kladen důraz na názorné případy, a proto se nebude jednat o „konzervované přednášky“ z jiných kurzů kardiovaskulárního ultrazvuku. Tento přehledový kurz se bude zabývat všemi aspekty kardiovaskulárního ultrazvuku nezbytnými pro tyto zkoušky, včetně fyziky, chlopenních srdečních vad, ischemické choroby srdeční, vrozených srdečních vad a nových technologií. Odborný lektor využije případové studie, přednášky a interaktivní sezení, které účastníkům pomohou připravit se na zkoušky ASCeXAM® nebo ReASCE®. Přehledový kurz byl navržen s ohledem na počítačovou administraci zkoušek.

Cíle výuky

Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli lépe umět:

  • Vysvětlit základní fyzikální principy ultrazvuku srdce.
  • Rozpoznat běžné ultrazvukové artefakty a jejich genezi.
  • Ohodnotit systolickou funkci pomocí standardního M-módu a 2D echokardiografie, jakož i novějších modalit, jako je zobrazení deformace a 3D echokardiografie.
  • Identifikovat a kvantifikovat závažnost chlopenních srdečních vad.
  • Popsat použití dopplera při hodnocení hemodynamiky a diastolické funkce.
  • Provádět klinicky relevantní výpočty ploch chlopní a nitrosrdečních tlaků.
  • Vysvětlit osvědčené techniky interpretace zátěžových echokardiografických vyšetření.
  • Rozlišit znaky srdeční tamponády, konstriktivní perikarditidy a restriktivní kardiomyopatie.
  • Vyjmenovat vhodné aplikace echokardiografie.
  • Rozpoznat novější aplikace echokardiografie, jako je kontrast myokardu.

Klikněte zde a budete přesměrováni na National Board of Echocardiography, kde se můžete přihlásit ke zkouškám.

Online knihovna

2020 ASCeXAM/ReASCE Review Course
Cena pro členy asociace: 375 USD
Cena pro nečleny: 525 USD

Online knihovna Review Course obsahuje 40 sezení a více než 26 hodin vzdělávání, které pokrývají všechny aspekty kardiovaskulárního ultrazvuku nezbytné pro zkoušky ASCeXAM® a ReASCE®. I když se ke zkouškám nechystáte, jedná se o fantastický vzdělávací nástroj pro každého, kdo si chce rozšířit své celkové znalosti v oboru. Odborní lektoři využívají případové studie, přednášky a interaktivní sezení, aby pokryli vše podstatné včetně chlopenních srdečních vad, ischemické choroby srdeční, vrozených srdečních vad a nových technologií. Vůbec poprvé jsou v této online knihovně zahrnuty i fyzikální seance.

Simulační zkouška

Víte, že ASE má online simulační zkoušku? Tuto cvičnou zkoušku můžete absolvovat buď před kurzem, nebo po něm, abyste zjistili, na co se máte zaměřit.

Simulační zkouška ASCeXAM/ReASCE Online je určena k přípravě lékařů na certifikační zkoušky ASCeXAM nebo ReASCE pořádané Národní radou pro echokardiografii. Testová banka, vyvinutá renomovanými odborníky v oboru echokardiografie, se skládá z 300 otázek s výběrem odpovědí, které obsahují více než čtyři sta snímků a videí. Kromě objektivních otázek jsou zahrnuty i případové studie, které zhodnotí vaše znalosti z oboru. Během osmnáctitýdenního přístupu budete mít možnost absolvovat dvě simulované zkoušky, z nichž každá se skládá ze sto padesáti otázek a hodnotí vaše dovednosti a znalosti ve všech oblastech. Tyto zkoušky můžete opakovat celkem šestkrát. Hodnocení a zpětná vazba za všech šest pokusů budou uloženy. Kromě celkové známky vám bude pro každý pokus poskytnut procentuální rozpis vašich nesprávných a správných odpovědí v pěti kategoriích, abyste se mohli podle toho zaměřit na studium. Zpětná vazba obsahuje vysvětlení správných a nesprávných odpovědí a nabízí cenné poučení.

Abyste se seznámili s formátem zkoušky a ujistili se, že vám vyhovuje způsob zodpovídání zkouškových otázek, je před zahájením pokusů o úplnou simulaci zkoušky k dispozici cvičný kvíz. Tento kvíz můžete absolvovat tolikrát, kolikrát chcete.

* Vzdělávací obsah kvízu je stejně důležitý jako to, co je obsaženo v simulaci zkoušky. Kliknutím sem se dozvíte, jak si tento důležitý nástroj pro sebehodnocení zakoupit

Připojte se ke konverzaci pomocí #EchoReview

Stáhnutím bezplatné aplikace ASE Courses získáte aktuální informace o všech živých vzdělávacích kurzech ASE. Najdete zde podrobné informace o každé z akcí ASE, včetně vyučujících, programů, vystavovatelů, akcí pro navázání kontaktů a dalších informací. Pomocí aplikace si můžete vytvořit svůj rozvrh akcí a dostávat upozornění na speciální aktivity a sezení během pobytu na místě. Můžete si je stáhnout zde.

iOS: http://bit.ly/2eISWGL

Android: http://bit.ly/2eIWNDG

Advancing Cardiovascular Ultrasound To Improve Lives.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.