Kardinální vaz

Kardinální vaz (neboli Mackenrodtův vaz, postranní krční vaz nebo příčný krční vaz) je hlavní vaz dělohy. Nachází se na bázi širokého vazu dělohy. V ženském lidském těle se nachází dvojice kardinálních vazů.

Kardinální vaz

Vazivo dělohy a její přídavky, pohled zezadu. (Kardinální vaz není vidět, ale umístění lze odvodit z polohy děložní tepny a děložní žíly)

Děloha a pravý široký vaz, pohled zezadu. (Kardinální vaz není označen, ale široký vaz je viditelný uprostřed.)

Detaily

Identifikátory

Latinsky

ligamentum cardinale, ligamentum transversum cervicis, ligamentum transversalis colli

TA98

A09.1.03.031
A09.1.03.022

TA2

FMA

Anatomická terminologie

Připojuje děložní hrdlo k boční stěně pánve úponem na obturátorovou fascii svalu obturator internus a navenek navazuje na vazivovou tkáň, která obklopuje pánevní cévy. Poskytuje tak děloze oporu. Kromě toho nese děložní tepny, které zajišťují primární krevní zásobení dělohy.

Může mít klinický význam při hysterektomii vzhledem ke své těsné blízkosti močovodů, které se mohou při podvázání vazu poškodit.

.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.