Jak snížit hladinu Nagalázy (A tím pomoci při zabíjení rakovinných buněk)

Jak snížit hladinu Nagalázy v krvi

Jak snížit hladinu Nagalázy v krvi

Nagaláza je enzym produkovaný rakovinnými buňkami, který jim pomáhá skrýt se před imunitním systémem.

Všeobecně platí, že nejlepším způsobem, jak snížit (nebo eliminovat) produkci tohoto enzymu, je rakovinu zabít, ale existují zejména dvě terapie, které dobře umožňují imunitnímu systému lépe identifikovat rakovinné buňky, které je třeba eliminovat, aniž by poškodily normální buňky.

Těmito terapiemi jsou GcMAF a Salicinium. Jsem si jistý, že oba tyto názvy nejsou většině lidí známé, a tak mi dovolte, abych je vysvětlil. Obě jsou k dispozici v intravenózní (nitrožilní) a perorální (ústní) formě.

Nejprve vysvětlím GcMAF. Gc je popis typu bílkoviny, ze které se skládá. MAF je zkratka pro „makrofágy aktivující faktor“. Bílé krvinky makrofágy (které máme všichni v těle) jsou součástí našeho imunitního systému, jejichž hlavním úkolem je identifikovat a zabíjet jakékoli abnormální buňky (jako jsou rakovinné buňky).

Enzym nagaláza blokuje místa receptoru pro vitamin D na buňkách makrofágů, takže nemohou „vidět“ rakovinné buňky. Je to mechanismus přežití rakovinných buněk.

Terapie GcMAF obnovuje schopnost makrofágových buněk odhalit rakovinné buňky a následně je napadnout a zabít.

Když k tomu dojde, sníží se produkce nagalázy a její hladina v krvi klesne, takže imunitní systém snáze odhalí přítomnost zbývajících rakovinných buněk.

Salicinium, druhá terapie, která sníží hladinu nagalázy, je přirozeně se vyskytující „glyko-benzaldehyd“. Tato sloučenina spadá do kategorie „konjugátu nanočástic“. To znamená, že se jedná o chemickou sloučeninu, která váže molekulu cukru na molekulu benzaldehydu.

Rakovina vyžaduje 18x více cukru než normální buňky

Rakovina vyžaduje 18x více cukru než normální buňky

Cukr je taxík a benzaldehyd je pasažér. Když se tato sloučenina dostane (pouze) do rakovinných buněk, enzym přeruší vazbu mezi nimi. Volný benzaldehyd je toxický pro dráhu výroby energie v abnormálních buňkách. To buňku oslabí a/nebo zabije, což způsobí pokles nagalázy, který umožní imunitnímu systému rozpoznat, jak abnormální jsou rakovinné buňky, a začít útočit na zbývající nádorové buňky.

Kromě poklesu hladiny nagalázy v krvi bylo prokázáno, že salicinium zvyšuje sílu imunitního systému tím, že způsobuje zvýšení produkce imunoglobulinů (nástroj, který bílé krvinky používají k zabíjení abnormálních buněk). Vyvolává také zvýšení celkového počtu bílých krvinek (velká část imunitního systému).

Obě tyto terapie jsou velmi cenným doplňkem k probíhajícímu hledání konce této strašlivé nemoci.

Jak testujeme nagalázu?

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.