Formulář lékařské plné moci Jižní Karolíny

Email PDF

Emailová plná moc dokumentu

Lékařská plná moc Jižní Karolíny. plná moc je dokument, který by zmocnitel použil k poskytnutí pravomocí zmocněnci, aby mohl rozhodovat za zmocnitele v případě, že se zmocněnec stane neschopným do té míry, že již nebude moci sdělit svá rozhodnutí týkající se zdravotní péče. Zmocnitel si může zvolit a může omezit nebo omezit jakoukoli z pravomocí, kterou si přeje.

Zmocnitel by měl se zvoleným zmocněncem probrat svá rozhodnutí týkající se zdravotní péče. Před vyplněním by také měli pečlivě prostudovat celý dokument, aby se ujistili, že všem aspektům plně rozumí. Pokud zmocnitel některé části dokumentu nerozumí, může se rozhodnout kontaktovat advokáta, aby dokumentu lépe porozuměl, než se k němu zaváže.

Tento dokument musí být podepsán dvěma svědky NEBO musí být potvrzen licencovaným notářem. Dokument může být také kdykoli odvolán podle uvážení zadavatele. Toho lze dosáhnout písemným oznámením zmocněnci (zmocnitelům) a jeho doručením nebo doručením zmocněnci (zmocnitelům)

Krok 1 – Informace o dokumentu –

 • Zmocnitel by si měl dokument stáhnout a před jeho vyplněním si jej celý přečíst.

Krok 2 – Určení zástupce – Příkazce může určit svého zástupce zadáním následujících údajů:

 • Zadejte jméno zmocnitele
 • Zadejte jméno zmocněnce
 • Adresu zmocnitele
 • Domácí telefon zmocnitele
 • Pracovní telefon
 • Mobilní telefon

Krok 3 – Určení nástupnického zmocněnce (nástupců) – zmocnitel, pro případ, že by původní zmocněnec nemohl nebo nechtěl jednat svým jménem, může zvolit také nástupnické zmocněnce, kteří budou plnit funkci postupně. Zadejte nástupnické zástupce v pořadí, v jakém si je zmocnitel přeje, aby vykonávali funkci – zadejte následující údaje:

 • Jméno prvního náhradního zástupce –
 • Adresa
 • Telefon domů
 • Telefon do zaměstnání
 • Telefon mobilní
 • a
 • Jméno druhého náhradního zástupce –
 • Adresa
 • Domů Telefon
 • Pracovní telefon
 • Mobilní telefon
 • Příkazce by si měl přečíst zbývající odstavec týkající se náhradních zástupců

Krok 4 – Nadpisové části – Příkazce by si měl přečíst všechny následující nadpisy:

 • Datum účinnosti a platnost
 • Zplnomocnění podle zákona o ochraně osobních údajů
 • Pravomoci zmocnitele (v této kategorii si přečtěte také oddíly A až E)
 • V oddíle E – zmocnitel může omezit. omezit nebo vyloučit kteroukoli z uvedených pravomocí

Krok 5 – Dárcovství orgánů – Zmocnitel musí parafovat pouze jednu z následujících možností:

 • Zmocněnec může –
 • nebo
 • nemůže -souhlasit s darováním všech nebo některých tkání nebo orgánů pro účely transplantace
 • Přečtěte si následující dvě hlavy:
 • Vliv na prohlášení životní vůle
 • Prohlášení o přáních týkajících se léčby udržující život

Krok 6 – Rozhodnutí o léčbě udržující život –

Přečtěte si následující 3 odstavce. Vyberte pouze jeden, a to parafováním předchozího řádku následujícím způsobem:

 • Přidělení diskreční pravomoci zmocněnci
 • OR
 • Direktivní rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení léčby
 • OR
 • Direktivní rozhodnutí o maximální léčbě

Krok 7 – Prohlášení o přáních týkajících se výživy sondou – parafujte pouze jeden z následujících 3 odstavců:

 • Přidělení diskreční pravomoci zmocněnci
 • nebo
 • Přání pozastavit nebo ukončit léčbu
 • nebo
 • Přání pro maximální léčbu

Krok 8 – Administrativa Ustanovení –

 • Zadavatel si musí přečíst tuto část týkající se rozhodnutí o odvolání

Krok 9 – Podpisy – Musí být potvrzeny svědky nebo potvrzeny notářem s licencí:

 • Datum podpisu příkazce a údaje ve formátu dd/mm/rr
 • Uveďte aktuální adresu příkazce
 • Podpis příkazce
 • Vytištěné jméno příkazce

Krok 10 – Potvrzení svědků – Pokud příkazce zvolí dva svědky, kteří podepíší tento dokument, musí si svědci před poskytnutím informací přečíst odstavec o atestaci:

 • Číslo svědka 1
 • Podpis
 • Datum
 • Tiskové jméno
 • Telefon
 • Adresa
 • a
 • Číslo svědka 2
 • Podpis
 • .

 • Datum
 • Název
 • Telefon
 • Adresa
 • nebo –

Notářské ověření –

 • Pokud by zadavatel zvolil potvrzení licencovaného notáře, jakmile notář osvědčí všechny požadované podpisy, vyplní požadované údaje o potvrzení a připojí rovněž své úřední razítko

.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.