Důležité oznámení

NSFNational Science Foundation zavedla průvodce politikami a postupy pro předkládání návrhů a udělování cen (PAPPG) (NSF 20-1) pro návrhy předložené nebo splatné 1. června 2020 nebo později. NSF však odložila požadavek na používání formátů schválených NSF pro oddíly životopisného náčrtu a současné a probíhající podpory v návrzích NSF do 5. října 2020 a odpovídajícím způsobem aktualizovala PAPPG. Kompletní oznámení NSF naleznete níže.

Vážení kolegové:

Jak možná víte, počínaje 1. červnem bude NSF implementovat Příručku k návrhům a postupům pro udělování cen (PAPPG) (NSF 20-1) pro návrhy předložené nebo splatné k tomuto datu nebo později. Jak možná také víte, NSF odložila požadavek na používání formátů schválených NSF pro části návrhů NSF týkající se životopisného náčrtu a současné a probíhající podpory až do 5. října 2020. Navrhovatelé musí tyto dokumenty nadále formátovat v souladu s požadavky PAPPG (viz oddíly II.C.2.f a II.C.2.h PAPPG). NSF vyzývá komunitu, aby tyto formáty používala a nadále poskytovala cennou zpětnou vazbu při jejich vylepšování pro budoucí implementaci.

NSF provedla aktualizace odrážející tuto implementaci v následujících politických pokynech, na webových stránkách a v často kladených otázkách:

  • oddíl Biografický náčrt PAPPG, kapitola II.C.2.f;
  • oddíl Současná a čekající podpora PAPPG, kapitola II.C.2.h;
  • Formáty schválené NSF pro Biographical Sketch a Current and Pending Support;
  • Často kladené otázky týkající se Current and Pending Support;
  • Často kladené otázky k používání SciENcv a
  • Často kladené otázky k používání formátu NSF Fillable PDF.

Na webových stránkách NSF Policy Outreach jsou navíc k dispozici webové semináře zabývající se používáním formátů schválených NSF a také všemi významnými změnami PAPPG.

V případě dotazů týkajících se systému kontaktujte uživatelskou podporu FastLane na čísle 1-800-673-6188 nebo na adrese [email protected] Otázky týkající se politiky a obsahu formátů směřujte na adresu [email protected]

S pozdravem,

Jean Feldman
Head, Policy Office
Division of Institution & Award Support
National Science Foundation
email: [email protected]

Subscribe

View all posts

.

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.